Unimate Feel Great

สินค้ายูนิซิตี้

ยูนิมาเต้ มะนาว

เยอร์บามาเต้ สูตรเฉพาะ สนับสนุนให้ร่างกายสามารถสร้างสารคีโตนได้ตามธรรมชาติ จากการศึกษาโดยการให้กลุ่มตัวอย่างรับประทาน เยอร์บามาเต้ สูตรเฉพาะ และ ทำการเจาเลือดทุกๆ 30 นาที เป็นระยะเวลา 2 ชม. พบว่า คีโตนในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึง 80%

สิ่งที่คุณรู้สึกได้หลังจากรับประทาน เยอร์บา มาเต้ สูตรเฉพาะ

ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข
ทำให้คุณรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
ทำให้คุณคลายกังวล
ทำให้สมองปลอดโปร่ง โล่งสบาย
ทำให้คุณรู้สึกดีกับสิ่งรอบตัว
ทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้น
ทำให้คุณตั้งใจกับสิ่งที่ทำอยู่ได้นานยิ่งขึ้น
ทำให้คุณอยากทานอาหารน้อยลง
เหมาะเป็นตัวเสริมสำหรับการควบคุมน้ำหนักbr>

100 left on stock

สอบถาม/สั่งซื้อ