คลอโรฟิลด์ยูนิซิตี้

คลอโรฟิลด์

คลอโรฟิลด์ล้าง สารพิษในหลือด

ราคาพิเศษ

CHLOROPHYLL POWDER

มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการทําลายสาร พันธุกรรม (DNA)
สารคลอโรฟิลลิน Chlorophyllin คือสารหลักของ คลอโรฟิลล์ที่อยู่ในรูปที่ใช้ทองแดง (copper) เป็น อะตอมกลาง ทําให้สามารถละลายนํ้าได้ดี
Chlorophyllin จับกับสารกลุ ่มไฮโดรคาร์บอน hydrocarbons (ควันบุหรี่)
heterocyclic amines (เนื้อที่ผ่านความร้อน) และ aflatoxin-B1 (เชื้อราใน ถั่ว) ได้อย่างแน่นหนา และขับออกจากร่างกาย
ช่วยการสมานบาดแผล
Alkalinizing agent มีฤทธิ์ด่างช่วยปรับสมดุล ของกรดด่างในร่างกาย โดยเฉพาะภาวะร่างกาย เป็นกรด ทําให้ลดอาการปวดศีรษะได้
สมดุลกรดด่างในเลือดปกติอยู่ในช่วง 7.35-7.45


สอบถาม/สั่งซื้อ